Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /var/www/clients/client3/web3/web/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Vážení občané,

vítejte na stránkách komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku. První fáze komunitního plánování jako procesu byla ukončena přijetím dokumentu s názvem „Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010“ zastupitelstvem města Jeseník dne 14. června 2007. Tento dokument je k dispozici na těchto webových stránkách v sekci ke stažení. Druhá fáze začala v roce 2010, kdy byla provedena aktualizace komunitního plánu a vznikl tak dokument s názvem "Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013", který byl Zastupitelstvem města Jeseník schválen den 17. června 2010. Poté následoval "Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014 až 2017". Aktuálně platným dokumentem pak je "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2018 až 2020. Tento dokument je v platnosti a zahajuje se nová fáze a to realizační (označované také jako implementační). V této fázi by mělo po nutných jednáních a přípravách (zjištění zájmu lidí o pokračování v práci a zajištění nových členů apod.) dojít na uskutečňování opatření, která byla v novém komunitním plánu stanovena jako prioritní pro udržení a rozvoj sociálních služeb v regionu. Čeká nás tak mnoho jednání a příprav, aby se podařilo nejen udržet stávající úroveň sociálních služeb, ale zároveň došlo ještě k jejich rozvoji pro zajištění jejich provázanosti a dostupnosti. V současnosti již běží kroky k tomu, aby se mohlo začít s úspěšným naplňováním plánů.
 V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či zájmu zapojit se do procesu realizace můžete kontaktovat kohokoliv, kdo je již v komunitním plánování zapojen a ten Vám zprostředkuje informace či Vám pomůže zapojit se v procesu samotném. Můžete také využít kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

 

Za Řídící skupinu KPSS Jesenicko

Bohumila Ptáčková
manažer KPSS Jesenicko

Last modified on Wednesday, 16 May 2018 11:49