Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
You are here:úvod»KPSS Jesenicko»Aktuality

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /var/www/clients/client3/web3/web/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Aktuality

Týden sociálních služeb 2015

Friday, 19 June 2015

Týden sociálních služeb na Jesenicku
V roce 2009 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR poprvé iniciovala uspořádání Týdne sociálních služeb České republiky. Po několika letech pořádání, se z této akce stala již tradice. Cílem této akce bylo a je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb. V České republice působí více jak 2000 poskytovatelů sociálních služeb a služby jsou poskytovány přibližně 700 000 uživatelům. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a další odborníci, aby si předávali zkušenosti z oblasti sociálních služeb.
Již 7. ročník týdne sociálních služeb ČR bude celorepublikově probíhat ve dnech 5. – 11.10.2015. Vzhledem k tomu, že v tomto období probíhají v Jeseníku Dny seniorů, bude Týden sociálních služeb probíhat v měsíci červnu 2015, přesněji v týdnu od 22.6.2015 do 26.6.2015. Hlavní aktivitou celého týdne bude veřejné prezentování poskytovatelů sociálních služeb na Masarykově náměstí dne 23.6.2015 od 9.00 hod do 16.00 hod. Návštěvníkům bude umožněno seznámit se s organizacemi a s jejich nabízenými službami i interaktivní formou – názorná ukázka a vyzkoušení pomůcek např. pro nevidomé, tělesně postižené atd.

Plakát týden sociálních služeb 2015

Plakát akce na náměstí


 

 
Další aktivity, které se budou realizovat v rámci Týdne sociálních služeb:
1. Dny otevřených dveří:
• Domov pro seniory Javorník dne 19.6.2015 od 13.00 hod do 17.00 hod
• Ester z.s. – komunitní centrum Javorník a Uhelná den 24.6.2015 od 8.00 hod do 14.00 hod
2. Promítání filmů z festivalu „Jeden svět" dne 24.6.2015 od 19.00 hod – Klub Plíživá Kontra
3. V rámci destigmatizační kampaně „Bláznivě o psychickém zdraví" proběhne dne 25.6.2015 od 13.00 hod do 18.00 hod akce v kavárně Kafé Kavka v Javorníku, kde budou zákazníci obslouženi klienty Sociálně rehabilitačního centra Zahrada 2000 a stejná akce proběhne rovněž dne 25.6.2015 od 9.00 hod do 13.00 hod v kavárně Ennea caffe a shop v Jeseníku.
Cílem celé akce je vytvořit tradici v prezentaci sociálních služeb na Jesenicku veřejnosti a zvýšení její informovanosti, kde čerpat pomoc, když se já sám nebo osoba mně blízká, ocitne v tíživé životní situaci". Prostřednictvím týdne sociálních služeb chceme široké veřejnosti ukázat, že sociální služby v našem regionu jsou kvalitní, pomáhají velkému počtu lidí, zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Od ledna do června 2014 proběhl 2. běh edukační skupiny o stresu. Malá skupina klientů Zahrady 2000 se v průběhu 6 měsíců učila, jak zvládat každodenní stres a předcházet tak návratu akutní fázi duševní nemoci.Kurz - edukace se skládal ze dvou částí, výukové a prožitkové. Na začátku i na konci kurzu proběhlo dotazníkové šetření pro upřesnění oblastí, které cílová skupina ve vztahu k problematice stresu nejvíce potřebuje, např. „Co je to stres";" Vliv stresu na zdraví člověka"; „Metody a techniky pro zvládání stresu"; „Umím stres dobře zvládat"; „Používám relaxační cvičení"; „Dodržuji zdravý životní styl"; „Sportuji, cvičím" apod. Ze zpracovaných dotazníků a zvýsledných hodnot vyplývá, že stejně jako u 1.běhu, měla účast na skupinách o stresu a jeho zvládání na účastníky pozitivní vliv v oblasti informovanosti o stresu i v aplikaci poznatků o zvládání stresu do vlastního života.

Posílení vlastních řad

Wednesday, 04 June 2014

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Další zdravotně postižení občané z jesenického regionu našli v občanském sdružení Zahrada 2000 podporu a pracovní uplatnění, které by jinak obtížně hledali na otevřeném trhu práce. Po úspěšném absolvování 2. běhu rekvalifikačního kurzu Ruční zpracování textilu se provoz Textilní dílna rozrostl o dva nové zaměstnance.

Přes kvalifikaci k zaměstnání

Wednesday, 04 June 2014

 

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Absolventi kurzu Ruční zpracování textilu úspěšně zakončili šestiměsíční kurz a po absolvování zkoušek získali Osvědčení o rekvalifikaci. Zahrada 2000 o. s. tak dala dalším osobám se zdravotním postižením možnost získat potřebné zkušenosti pro zaměstnání v této profesi.

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Osoby se zdravotním postižením dostaly příležitost absolvovat pracovní a bilanční diagnostiku. Tento soubor testů jim může napomoci při hledání práce, která by byla vhodná k jejich specifickým zdravotním potřebám. Diagnostická hodnocení nabídlo osobám se zdravotním postižením občanské sdružení Zahrada 2000, jehož posláním je pomáhat zdravotně znevýhodněným osobám žít co nejběžnější život. Jedním z pomáhajících kroků je také snaha dopomoci této cílové skupině k pracovnímu uplatnění.

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály a posiluje principy zastupitelské demokracie. Je založena na dialogu, vyjednávání a zapojování všech, kterých se daná problematika dotýká. Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Počátky komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku jsou v roce 2003 a celý proces směřoval ke schválení prvního komunitního plánu. Komunitní plán sociálních služeb je využíván v jednotlivých dotačních řízeních jako podpůrný strategický dokument, ve kterém je potřeba konkrétní sociální služby zakotvena.

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

V průběhu 6 měsíčního kurzu, od června do listopadu 2013, se malá skupinka klientů Zahrady 2000 učila, jak zvládat každodenní stres a předcházet tak návratu akutní fázi duševní nemoci. Z počátečních 5 účastníků, dokončili kurz 4 klienti. Těmto klientům bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu "Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu."

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Od začátku června už proběhla řada prožitkových a výukových aktivit, pomocí kterých se klienti Zahrady 2000 učí, jak zvládat každodenní stres a předcházet tak návratu akutní fázi duševní nemoci. První pětičlenná skupina už má za sebou několik prožitkových výletů, relaxačních cvičení, výukových přednášek i společného zdravého vaření.

Noví zaměstnanci Zahrady 2000

Monday, 12 August 2013

esf eu oplzz ervenpodpora horizont CMYK

Účastníci kurzu Ruční zpracování textilu úspěšně zvládli zkoušky a od 1.7.2013 se stali zaměstnanci šicí dílny občanského sdružení Zahrada 2000. „Zkoušky byly nakonec úplně v pohodě, ale i tak jsem ráda, že už je máme za sebou." Oddechla si jedna z účastnic. Na pět úspěšných absolventů rekvalifikace po jejich vykonání čekalo pracovní místo v šicí dílně Zahrady 2000, v Jeseníku na Tovární ulici.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace se sídlem Na Vozovce 26, Olomouc, je poskytovatelem sociálních služeb a zařízením sociálně – právní ochrany dětí.
Poradna pro rodinu Jeseník (dále jen poradna) je detašovaným pracovištěm Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, která poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství: psychologické a sociálně-právní poradenství. Posláním poradny je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních událostí.
„Každá rodina během svého vývoje překonává určité překážky. Některé je možné předvídat a dá se na ně připravit, jako například odchod dětí z rodiny, jiné nás můžou dokonale zaskočit například, partnerské krize, nevěra nebo odchod partnera." říká psycholog poradny Ondřej Jiráska. „Pokud rodina zjistí, že podobnou situaci nezvládá sama řešit, je tady poradna, která nabízí svou podporu."

Page 1 of 8