Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /var/www/clients/client3/web3/web/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Print this page

Zápis z ŘS KPSS 26.1.2015

 • Thursday, 12 February 2015
 • Published in: Zápisy řídící skupiny
 • Zobrazeno: 7142×

Přítomni:       Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)                      

                      Mgr. Jana Macková (SPS Jeseník)

                      Bohumila Ptáčková (manažer KPSS Jesenicko)

                      Mgr. Jiří Kovalčík (MěÚ Jeseník)        

Hosté:            Bc. Lenka Tichavská (metodik a vzdělavatel KPSS)

Omluveni:      Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová (místostarostka města Jeseník)

                      Zuzana Jochmanová (starostka obce Kobylá nad Vidnavkou)                        

1.      Úvodní slovo

 • Po přivítání přítomných proběhlo schválení nového člena Řídící skupiny paní Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové (místostarostky města Jeseník), která se stala členem ŘS za Ing. Marii Fomiczevovou, bývalou starostku města Jeseník.
 • Členové řídící skupiny byli vyzváni k podání návrhů na další nové členy ŘS. Jiří Kovalčík navrhl za nového člena Bc. Mimrovou Sieglinde (místostarostku města Javorník). Paní Mimrovu s návrhem na členství osloví Jiří Kovalčík. Další návrh podala Lenka Tichavská, která navrhla za nové členy ŘS vedoucí jednotlivých pracovních skupin KPSS Jesenicko. Osloveni budou pan Mgr. Stanislav Turek a Bc. Jana Kotková, DiS.. Pana Turka a paní Kotkovou osloví Bohumila Ptáčková. Posledním návrhem na nového člena ŘS byl návrh oslovit paní Bc. Zdeňku Macháčkovou (ředitelku Domova důchodců Zlaté Hory). Paní Macháčkovou osloví Bohumila Ptáčková.

2.      Aktuální situace KPSS Jesenicko

 •  V současné době Komunitní plán Jesenicka 2014-2017 schválilo 17 z 24 obcí ORP Jeseník. Z toho 6 obcí bude ještě KP projednávat na svých zastupitelstvech a zašlou vyjádření.
 •  Obec Bernartice zaslala vyjádření ve znění: „Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání bere na vědomí „Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2014-2017. Lenka Tichavská jako metodik KPSS se vyjádřila, že toto stanovisko obce Bernartice lze považovat za spíše souhlasné. Souhlasné stanovisko nelze po obcích vymáhat, je to výkon samosprávy.

3.      Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

 • Členové ŘS se shodli na tom, že je nutné přizpůsobit pravidla KPSS Jesenicka pravidlům zařazování do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje nastavené v rámci střednědobého plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zejména se jedná o pravidla při zařazování nové sociální služby do komunitního plánu Jesenicka, ale i doplnění o změny v rámci sociálních služeb (navýšení nebo snížení kapacity). Tato pravidla je nezbytné upravit termínově, aby byla v souladu s pravidly a termíny střednědobého plánování Olomouckého kraje. V současné době neexistuje žádná sociální služba, která by nebyla zařazena do KPSS Jesenicka a která by měla být součástí Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Centrum sociálních služeb Jeseník a Denní stacionář jsou součástí KPSS Jesenicka a budou žádat o zařazení do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje pro rok 2016.   
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2015 dává konkrétnější podobu ohledně plánování sociálních služeb, ale i nadále obcím a pověřeným obcím nestanoví povinnost plánování sociálních služeb. Manažer KPSS ve spolupráci s metodikem připraví a předloží změny ve statutu ŘS dle uvedeného zákona ve vztahu k obcím ORP Jeseník a ve vztahu k povinnostem ke kraji.

  

4.  Nastavení optimální sítě sociálních služeb na ORP Jeseník

 • Ze strany obcí ORP Jeseník jsou vznášeny podněty, že jsou v jejich obcích poskytovány sociální služby bez předešlého zjišťování potřebnosti. Zejména se jedná o poskytování služeb pro „nepopulární“ cílové skupiny. Pro obce není dostačujícím argumentem, že se jednotlivé poskytované služby nepřekrývají a jejich kapacita je využívána. Lenka Tichavská navrhla, aby členové ŘS oslovili jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, aby poskytli potřebné informace pro koordinaci sociálních služeb. Poskytovatelé by byli přizváni jako odborníci a doporučili by, jak nastavit měřítko pro poskytování dané sociální služby. Do srpna 2015 bude poskytována také podpora ze strany Agentury pro sociální začleňování a bylo by možné využít jejich zdrojů pro hledání způsobu nastavení optimální sítě sociálních služeb na území ORP Jeseník.

 

5. Centrum sociálních služeb

 • Jan Rotter seznámil členy ŘS s průběhem výstavby Centra sociálních služeb. Rovněž sdělil, že do konce února 2015 bude předběžně nachystána žádost o zařazení Centra sociálních služeb do Střednědobého plánu sociálních služeb v Olomouckém kraji.

6. Závěry a úkoly   

 • Oslovení navrhovaných nových členů ŘS – Mgr. Jiří Kovalčík a Bohumila Ptáčková – do 28.2.2015
 • Svolání dalšího jednání ŘS KPSS Jesenicko – Bohumila Ptáčková – do 31.3.2015
 • Zjistit, zda zbývající obce ORP Jeseník již schválily KP Jesenicka pro roky 2014-2017 – Bohumila Ptáčková – do 28.2.2015
 • Přepracování pravidel KPSS Jesenicka tak, aby byla v souladu s pravidly Střednědobého plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji – Bohumila Ptáčková s využitím metodické podpory Bc. Lenky Tichavské – do 31.3.2015
 • Oslovení Agentury pro sociální začleňování ohledně podpory při nastavení optimální sítě sociálních služeb v ORP Jeseník – Bohumila Ptáčková – do 28.2.2015

 

Zapsala: Bohumila Ptáčková

Last modified on Thursday, 12 February 2015 07:01