Vzájemným dialogem a nasloucháním k plnohodnotnému životu našich spoluobčanů
Nacházíte se zde:úvod»Zápisy řídící skupiny»Zápis ze dne 10.9.2010

Zápis ze dne 10.9.2010

Dne: 10.9.2010, kancelář Zdenky Lebduškové, Karla Čapka 1147, Jeseník

Přítomni: Ing. Jan Rotter (PPS Jeseník)

Zdenka Lebdušková (MěÚ Jeseník)

MUDr. Jiří Staňa (místostarosta města Jeseník)

Ing. Martina Mařáková (Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.)

Mgr. Jiří Kovalčík (manažer KPSS Jesenicko)

Hosté: Bc. Lenka Tichavská

Jana Křivánková (MěÚ Jeseník)

Omluveni: Bc. Jana Macková, DiS. (SPS Jeseník)

 

1. Úvodní slovo  

2. Dny seniorů a konference

 • Dny seniorů proběhnou ve dnech 30.9.-3.10.2010 v Jeseníku a je připraven bohatý program v podobném rozsahu jako v loňském roce
 • Program byl prezentován v měsíčníku a následně bude prezentována na tiskové konferenci města
 • Program bude zahajovat konference Na jedné lodi, která se bude věnovat tématu aktivizace seniorů a účast přislíbili zástupci z Bruntálu, Šumperku a také z Polska (Prudnik, Wroclaw) – začátek je 30.9.2010 od 9.30
 • Náklady dnů seniorů budou rozloženy mezi Město Jeseník, MKZ Jeseník, fondu starosty města a případně další sponzoři

  3. Schvalování komunitního plánu

 • Komunitní plán byl schválen na Zastupitelstvu města Jeseník dne 17.6.2010 napříč politickým spektrem
 • Následně byl schválen ještě ve Vidnavě
 • Další postup bude vhledem s prodlením tisku rozeslat do dalších obcí komunitní plán ještě graficky nezpracovaný ve formátu pdf a případně nabídnout konzultaci nebo přítomnost při schvalování v zastupitelstvu

  4. Vyhodnocení a prezentace výstupů komunitního plánu

 • Bude potřeba zpracovat vyhodnocení naplňování komunitního plánu sociálních služeb – je k tomu metodika od Lenky Tichavské, která stanovuje podobu tohoto dokumentu – bude zpracována pro celé území kraje
 • Je možnost prezentovat tyto výsledky na tiskové konferenci
 • Závěrečné zhodnocení naplňování komunitního plnu by mělo proběhnout na začátku roku 2011

 5. Informace z kraje – pracovní skupiny a tisk komunitních plánů a katalogů

 • V rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje jsou do všech pracovních skupinách zapojeni jednotliví zástupci regionu – plánování již probíhá a aktuálně jsou k dispozici výzkumné zprávy Sociotrendů
 • Kraj realizuje individuální projekt, ze kterého se financovaly výzkumy a dále budou využity finanční prostředky na benchmarking a tisk katalogů poskytovatelů sociálních služeb (cca v měsíci říjnu 2010) a komunitních plánů – konference k prezentaci projektu proběhne dne 29.9.2010 a na ni bude navazovat krajská koordinační skupina
 • Metodické vedení procesu realizuje na základě výběrového řízení Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s., metodiky jsou Lenka Tichavská a Kateřina Zouharová

 6. Zhodnocení plnění úkolů

 • Zajistit připomínkování návrhu komunitního plánu – Jiří Kovalčík - splněno
 • Připravit materiály do Rady města Jeseník a zajistit doporučení zastupitelstvu ke schválení dokumentu – MUDr. Jiří Staňa, Jana Křivánková, Jiří Kovalčík – splněno
 • Zajistit schválení návrhu komunitního plánu v Zastupitelstvu města Jeseník – MUDr. Jiří Staňa, Jana Křivánková, Jiří Kovalčík - splněno
 • Prezentace komunitního plánu a sociálních služeb na mikroregionech – Jiří Kovalčík a Jan Rotter – částečně splněno, trvá

7. Závěry a úkoly

 • Zajistit distribuci komunitních plánů do obcí a jejich schválení – do 16.9.2010 – Jiří Kovalčík
 • Prezentace komunitního plánování v mikroregionech po volbách do obecních zastupitelstev – Jan Rotter, Jiří Kovalčík
 • Zajistit tisk komunitních plánů a katalogů poskytovatelů sociálních služeb s Krajským úřadem Olomouckého kraje – dle možností projektu – Jiří Kovalčík
 • Svolat jednání pracovních skupin v průběhu září a října letošního roku – Jiří Kovalčík
 • Přeposlat metodiku k zpracování zprávy o naplňování komunitního plánu Jiřímu Kovalčíkovi - Lenka Tichavská
 • Zpracovat průběžnou zprávu k naplňování komunitního plánu na jejím základě – Jiří Kovalčík

 

 

Zapsal: Jiří Kovalčík